hr gb de it es fr

Romantika u Saloni

Cilj ove manifestacije je “oživljavanje” povijesti kroz kvalitetnu i autentičnu interpretaciju antičke baštine putem organizacije triju tematskih večeri kojima ćemo na kreativan način prikazati život u Saloni u antičko doba. Ovom manifestacijom doprinosimo promidžbi antičke Salone, ali i unaprijeđenju kvalitete sadržaja u destinaciji posebno na lokalitetu salona a time utječemo neposredno i na povećanje broja posjetitelja u destinaciji.

Iz Solinskog lonca

S ciljem promidžbe Gašpine mlinice kao i gastronomske ponude grada Solina, u rujnu 2014. u organizaciji TZ grada te podršku grada Solina i suorganizaciji udruge Solinjani organizirati će se gastronomska manifestacija u Gašpinoj mlinici pod nazivom Iz Solinskog lonca- što su jeli naši stari?. Manifestacija uključuje natjecanje građana Solina u pripremanju jela kao i bogatom kulturno zabavnom programu uz prigodne nagrade pobjednicima natjecanja.

Festival turističkog filma

Ove, već tradicionalne, međunarodno afirmirane priredbe INTERSTAS, ITF'CRO - MEĐUNARODNI FESTIVAL TURISTIČKOG FILMA, i KEA/Entente Florale Europe - CRO, članice i partneri svjetskih asocijacija: FEST, ITCO, FIJET, AEFP, koje se već niz godina održavaju u gradu Solinu, stekle su reputaciju vrlo dinamične i važne kulturološke i poslovno turističke manifestacije u ovoj regiji. U domeni turizma, turističkog filma, putovanja, turističkog novinstva, zaštite okoliša, ekologije i održivog razvoja sve više postaju respektabilni faktor međunarodnog filmsko festivalskog i turističko-putničkog prometa. Svojim ugledom i organizacijom te vrlo bogatim i kreativnim pratećim sadržajima aktivno pridonose i bržem rastu putničkih tržišta na svijetu.


Kulturno-zabavne manifestacije

S ciljem obogaćivanja turističke ponude grada Solina, TZ grada Solina je organizator te suorganizator raznih zabavnih i kulturnih manifestacija, od kojih izdvajamo Jadranske igre koje su se u 2011 održale u Vranjicu, potom gastronomska manifestacija „Iz Solinskog lonca" koja se planira održati 12. studenog, 2011. godine u Gašpinoj mlinici, a važnost turizma u gradu Solinu ogleda se i u pokroviteljstvu grada Solina Međunarodnom festivalu turističkog filma koji se već drugu godinu zaredom održava u solinskom hotelu President...