hr gb de it es fr

Dan žetve i vršidbe u Blacama

Solinsko zakozjačko selo Blaca mjesto su održavanja cjelodnevne pučke fešte, poznatije pod nazivom Dani žetve i vršidbe., u organizaciji Grada Solina i udruge Blaca koja njeguje stare navade i običaje ljudi iz ovoga kraja te ulaže napore da se ovo zakozjačko mjesto proglasi eko-selom. Zahvaljujući njima toga se dana na Blacima mogu vidjeti konji dok u gumnu vrše žito, isto onako kako se to radilo u vrijeme naših starih, a mogu se vidjeti i alati i oruđe koje im je služilo u svakodnevnom životu.

Dan Blaca započinje euharistijom u crkvici Gospe od Zdravlja nakon čega slijedi zabavni dio sa brojnim sadržajima poput potezanja konopa, gađanja iz praćke te glazbenog program.

Pridružite nam se na idućoj proslavi tradicije i običaja!