hr gb de it es fr

Kuća Parać

Tradicijska kuća Parać, u vlasništvu grada Solina, smještena na antičkom amfiteatru, sagrađena je 1863. godine od kamena salonitanskog amfiteatra i Salonoe, a u sebi sadrži arheološku zbirku (amfore i odljevi skulptura iz solinske baštine) smještenu na katu kuće, dok je u prizemlju smještena otvorena restauratorska radionica koju izvode studentice konzervacije i restauracije UMAS-a, s ciljem prezentacije turistima kako se radi s izvornim materijalima te koji su to ukrasni i uporabni predmeti iz antičkog doba. Osim izložbenog postava, turistima su na raspolaganju i besplatni promotivni materijali te popratna turistička infrastruktura (voda,sanitarni čvor). Kuća je otvorena za posjetitelje svakim danom osim nedjelje, a ulaz u kuću je besplatan.

Gašpina mlinica

Gašpina je mlinica jedna je od rijetkih još sačuvanih mlinica na rijeci Jadro. Građena je početkom 18 st. a u dokumentima se prvi put spominje 1711. godine. Njezin se građevinski sklop sastoji od četiri kamene prizemne zgrade u nizu s dvostrešnim krovovima pokrivenim kamenim pločama. Tijekom stoljeća ovaj se sklop dograđivao i doživljavao je razne građevinske preinake što se može uočiti na pročelju u naknadno otvaranim prozorima...

Kameni park "Nove starine"

Smješten u prekrasnoj borovoj šumi, udaljen samo 5 minuta automobilom od arheološkog lokaliteta Salona u sv.Kaju u gradu Solinu, kameni park „Nove starine“ autorsko je djelo samoukog kipara Ivana Tokića. Svaka kamena instalacija postavljena u parku svojom izvedbom poziva posjetitelja na komunikaciju i na taj način prezentira svu ljepotu kamena...