hr gb de it es fr

Biskupska krstionica

Sjeverno od ovih dviju bazilika bila je krstionica poligonalnog tlocrta sa krsnim zdencem, dvoranom za vjersku poduku (katekumeneion) s mozaičkim podom, pristupnim prostorom do crkve s vrlo vrijednim kapitelima velike vrsnoće, orijentalne proizvodnje 6. stoljeća, koji su danas izloženi u Arheološkom muzeju u Splitu. U katekumeneju je bio mozaik na kojem su bila prikazana dva jelena kako piju iz kantarosa, a poviše njih natpis Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum ita desiderat anima mea ad te Deus (Kao što jelen želi izvor vode, tako moja duša želi tebe, Bože!). U toj su se dvorani pristupnici poučavali novoj vjeri i pripremali za svečanost krštenja poslije kojega su primali znak krizme i kao pravi članovi kršćanske zajednice smjeli ući u crkvu. U krstionici, koja je nepravilna osmerokutna tlocrta, zdenac je križna oblika, danas rekonstruiran u opeci.

Biskupski stan sjeveroistočnije, sastoji se od tridesetek prostorija (sačuvanih u tlocrtu u temeljima) od kojih su neke gospodarske namjene, te vodovoda s tornjem za prikupljanje vode (castellum aquae). Dyggve je nekim površinama pripisao i funkciju unutrašnjih vrtova. Na istoku ovog glavnoga gradskog vjerskog središta je spomenuta ulica, a njoj na istoku gradske terme-kupatila.