hr gb de it es fr

Sveti Kajo

Kad je 1818. godine austrijski car Franjo I. došao u Dalmaciju posjetiti pokrajinu koja je mirovnim kongresom u Beču dodijeljena Austro-Ugarskoj, obišao je i salonitanske spomenike.  Upravo u to vrijeme u Solinu je otkriven vrlo dragocjen primjer rimskog sarkofaga koji je izvorno bio slikovito smješten u prirodi unutar jedne male špilje na padinama obronka između dva potoka Slano i Blandište. Da bi se sarkofag sačuvao, odlučeno je, prema naredbi cara Franje I., da se špilja pretvori u kapelu i posveti jednom od lokalnih svetaca. Godine 1922. špilja je produbljena i posvećena sv. Kaju, papi, a sarkofag je od tada služio kao oltar.

U crkvu je donesena svečeva relikvija iz Rima i postavljena je njegova slika koju je naslikao Dubrovčanin Rafael Martini, tada profesor crtanja u splitskoj gimnaziji i nadzornik solinskih starina. Sredinom 19. st. podignuta je crkvena građevina posvećena istom titularu kojoj je kapelica s rimskim sarkofagom služila kao svetište i oltar, a voda koja kaplje iz stijene držala se ljekovitom.

Na pročelju sarkofaga prikazana su junačka djela grčko – rimskog boga Herakla koja su se u ono vrijeme kad je sarkofag bio pronađen, u puku tumačila povezano s kršćanskom pričom o Adamu i Evi.